Pomorski Dzień Przedsiębiorczości Drukuj
poniedziałek, 23 października 2017 10:00

Pomorski Dzień Przedsiębiorczości IDG 2017 rok

15 listopada 2017r.

Powiatowego Urzędu Pracy  (wejście od strony Stadionu Miejskiego)
godz.: od 11.00 do 14.00.

 

Wydarzenie to odbywa się w trakcie trwania X edycji Światowego Tygodnia Przedsiębiorczości (13.11– 19.11.)

Celem Pomorskiego Dnia Przedsiębiorczości – IDG jest promowanie przedsiębiorczości – zarówno indywidualnej działalności gospodarczej (IDG), rozwoju mikroprzedsiębiorstw, jak również przedsiębiorczości postrzeganej jako szczególny rodzaj aktywności sprzyjającej realizacji rozwoju zawodowego i edukacyjnego, a także przygotowanie osób bezrobotnych i poszukujących pracy do podejmowania pracy na własny rachunek.

Do uczestnictwa w przedsięwzięciu zapraszamy osoby bezrobotne, poszukujące pracy i inne osoby zamierzające uruchomić własną działalność gospodarczą, a także uczniów szkół ponadgimnazjalnych i gimnazjum, studentów oraz przedsiębiorców już prowadzących własne firmy i zamierzających je rozwijać.


Do dyspozycji osób zainteresowanych rozpoczęciem lub rozwojem działalności gospodarczej będą pracownicy tut. Urzędu Pracy oraz pracownicy Zakładu Ubezpieczeń Społecznych i przedstawiciele LGD „Chata Kociewia”:

  • - doradcy zawodowi, u których będzie można zbadać predyspozycje do prowadzenia działalności gospodarczej i uzyskać inne porady,
  • - pośrednik pracy – asystent EURES, u którego będzie można uzyskać informacje dotyczące zakładania i prowadzenia IDG w krajach UE,
  • - pracownik działu CAZ Programów i Instrumentów Rynku Pracy Powiatowego Urzędu Pracy w Starogardzie Gdańskim udzielający informacji na temat możliwości uzyskania jednorazowych środków na podjęcie działalności gospodarczej, przyznawanych
    z Funduszu Pracy, PFRON oraz EFS,
  • - przedstawiciele Zakładu Ubezpieczeń Społecznych w Starogardzie Gdańskim odpowiedzą na pytania i udzielą porad w zakresie zgłaszania do ubezpieczeń społecznych i opłacania składek na te ubezpieczenia oraz na temat wdrażanego projektu e-składka, tj. opłacania od 1 stycznia 2018r. składek jednym przelewem na indywidualne konto płatnika składek w ZUS. Zaproponują również wygodną usługę elektronicznego kontaktu z ZUS w ramach Platformy Usług Elektronicznych (PUE ZUS).
  • - przedstawiciele Lokalnej Grupy Działania „Chata Kociewia”, którzy przedstawią możliwości pozyskania dofinansowania na podjęcie i rozwój działalności gospodarczej.


Jesteśmy przekonani, iż organizacja Pomorskiego Dnia Przedsiębiorczości – IDG znajdzie uznanie u osób zainteresowanych rozpoczęciem własnej działalności gospodarczej oraz pracodawców, ale również w oczach lokalnego społeczeństwa. Niech to wydarzenie będzie dla wszystkich stron okazją nie tylko do nawiązania kontaktu, ale również początkiem przyszłej współpracy.

Zapraszamy serdecznie!