Materiały do pobrania
WYKAZ MIESZKAŃCÓW PDF Drukuj Email
poniedziałek, 07 listopada 2016 12:29

  STAN LUDNOŚCI na dzień 31.12.2016

  STAN_LUDNOŚCI_na_dzień_31.12.2015.pdf

 
OPIS STANOWISK PDF Drukuj Email
wtorek, 13 września 2016 13:12

  Regulamin_zatrudniania_pracowników_w_zakresie_PROW_2014-2020.pdf

 
PLAN SZKOLEŃ PDF Drukuj Email
poniedziałek, 04 lipca 2016 10:12

  PLAN_SZKOLEŃ.pdf

 
UMOWA RAMOWA PDF Drukuj Email
środa, 01 czerwca 2016 11:38
Lokalna Grupa Działania "Chata Kociewia" informuje iż 23 maja 2016 r. w Gdańsku podpisano Umowę o warunkach i sposobie realizacji strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność

Aneks nr 2 do Umowy nr 00004-6933-UM110002/15 z dnia 23 maja 2016 r.

Aneks nr 1 do Umowy nr 00004-6933-UM110002/15 z dnia 23 maja 2016 r.pdf
 PLAN_KOMUNIKACJI.pdf

Umowa o warunkach i sposobie realizacji strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność z dnia 23 maja 2016 r.

 
DEKLARACJA CZŁONKA LGD "CHATA KOCIEWIA" 2015 R. PDF Drukuj Email
niedziela, 13 września 2015 08:05

  Deklaracja - OSOBY FIZYCZNE - przystąpienia do Stowarzyszenia jako członek zwyczajny

  Deklaracja - SEKTOR GOSPODARCZY - przystąpienia do Stowarzyszenia jako członek zwyczajny

  Deklaracja - SEKTOR SPOŁECZNY OSOBA PRAWNA - przystąpienia do Stowarzyszenia jako członek zwyczajny

  Deklaracja - GRUPA NIEFORMALNA/JEDNOSTKA NIE POSIADAJĄCA OSOBOWOŚCI PRAWNEJ - przystąpienia do Stowarzyszenia jako członek zwyczajny

 
KRAJOWE AKTY PRAWNE PDF Drukuj Email
wtorek, 07 lipca 2015 17:40

  ROZPORZĄDZENIE_ZMIENIAJĄCE_02_09_2016.pdf

  Rozporządzenie_poz._1570_2015.pdf


RLKS Ustawa o rozwoju lokalnym z udziałem lokalnej społeczności - z dnia 20 lutego 2015 r. 

Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 - z dnia 12.12.2014 r.

Rozporządzenie Minstra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach poddziałania "Wsparcie na wdrożenie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność" objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 - projekt z dnia 24.06.2015 r.

 
PREZENTACJE ZE SPOTKAŃ PDF Drukuj Email
wtorek, 07 lipca 2015 15:56

Przyszłość LGD po 2014 roku - źródła finansowania i zasady funkcjonowania - z dnia październik 2014 r.

Leader w perspektywie 2014-2020 - z dnia 20.03.2015 r.


Materiały ze spotkań informacyjnych wrzesień 2015 rok:

KRYTERIA

 Kryteria wyboru projektów (działania społeczne)

 Kryteria wyboru projektów (turystyka, rekreacja i dzedzictwo)

 Kryteria wyboru projektów (przedsiębiorczość)


MATERIAŁY WYPRACOWANE NA WARSZTATACH

 Analiza SWOT

 SWOT obszary problemowe

 Projekt matrycy logicznej LSR (cele szczegółowe, przedsięwzięcia, wskaźniki)

 Podsumowanie ankiet


PREZENTACJE

 Wyniki badania ankietowego (diagnoza stanu obecnego)

 Wyniki analizy fiszek projektowych

 Możliwości uzyskania dofinansowania za pośrednictwem LGD


 
Więcej artykułów…
«pierwszapoprzednia12następnaostatnia»

Strona 1 z 2