opis_strony2
Materiały do pobrania
OŚWIADCZENIA DOTYCZĄCE PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH W PODDZIAŁANIU 19.2 PDF Drukuj Email
poniedziałek, 02 lipca 2018 08:13

Uwaga!

W dniu 25 maja br. weszło w życie Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (tzw. RODO).

W związku z powyższym aktualne formularze oświadczeń i zgód w zakresie zasad przetwarzania danych osobowych, w celach związanych z ubieganiem się o wsparcie w ramach podziałania 19.2, które należy załączyć wraz z wnioskiem o przyznanie pomocy/umową o przyznaniu pomocy/wnioskiem o płatność, udostępnione są do pobrania poniżej.


  Klauzule

  Klauzule do Karty wkładu rzeczowego

  Klauzule do Listy obecności

 
ANKIETA MONITORUJĄCA REALIZACJĘ OPERACJI PDF Drukuj Email
piątek, 22 czerwca 2018 11:25

W związku z koniecznością wywiązania się przez Beneficjentów z realizacji wskaĹşników określonych w umowie o przyznaniu pomocy, prosimy o wypełnienie ankiety monitorującej realizację operacji. Ankieta pozwoli Lokalnej Grupie Działania „Chata Kociewia” ocenić stopień realizacji Lokalnej Strategii Rozwoju.

Ankietę należy wypełnić na podstawie rzeczywiście zrealizowanego zakresu operacji oraz faktycznie wydatkowanych i rozliczonych wniosków o płatność.

  ANKIETA MONITORUJĄCA REALIZACJĘ OPERACJI