opis_strony2
Nabór 11/2018 PDF Drukuj Email
piątek, 15 grudnia 2017 12:12

Lokalna Grupa Działania "Chata Kociewia" informuje, że w dniach 29.12.2017 r. - 19.01.2018 r. będą przyjmowane wnioski o przyznanie pomocy w ramach

Przedsięwzięcia 1.1.1 Komercyjna infrastruktura w zakresie turystyki/rekreacji/dziedzictwa kulturowego (turystyka, rekreacja, dziedzictwo kulturowe, gastronomia).

Wszystkie informacje związane z naborem znajdują się poniżej.


OGŁOSZENIE WRAZ Z ZAŁĄCZNIKAMI

  Ogłoszenie o naborze wniosku.pdf - otwórz

  Załącznik nr 1 - Informacja o stopniu realizacji wskaźników.pdf - otwórz

  Załącznik nr 2  - Kryteria wyboru operacji.pdf - otwórz

  Załącznik nr 3 - Lista wymaganych dokumentów.pdf - otwórz

  Załącznik nr 4 - Oświadczenie Wnioskodawcy o spełnieniu warunków przyznania pomocy określonych w Programie Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.pdf - otwórz


DOKUMENTY DO WYPEŁNIENIA PRZEZ WNIOSKODAWCÓW

1) Formularz wniosku o przyznanie pomocy (wersja 3z)

Wniosek o przyznanie pomocy (.pdf)  - wersja 3z - otwórz

Wniosek o przyznanie pomocy (.xlsx) - wersja 3z - otwórz

2) Instrukcja wypełniania wniosku o przyznanie pomocy zaktualizowana w dniu 1 grudnia 2017 r. (wersja 3z) - otwórz  

3) Biznesplan (wersja 3z)

Biznesplan (.pdf) - otwórz

Biznesplan (.docx) - otwórz

Biznesplan - tabele finansowe: 7.1, 9.1, 9.2, 9.3, 9.4 (.xlsx) - otwórz

Informacje pomocnicze przy wypełniania biznesplanu (wersja 3z) - otwórz


POZOSTAŁE DOKUMENTY ZWIĄZANE Z NABOREM

4) Formularz umowy o przyznaniu pomocy (wersja 3z)

Umowa o przyznaniu pomocy (.pdf) - otwórz

Załącznik wykaz działek ewidencyjnych (pdf.) - otwórz

5) Formularz wniosku o płatność (wersja 3z)

Wniosek o płatność (.pdf) - wersja 3z - otwórz

Wniosek o płatność (.xlsx) - wersja 3z - otwórz

6) Instrukcja wypełniania wniosku o płatność (wersja 3z)

Instrukcja wypełniania wniosku o płatność (.pdf) - otwórz

Załącznik nr 2_wykaz faktur lub dokumentów o równoważnej wartości dowodowej - otwórz

Załącznik nr 3 Sprawozdanie z realizacji Biznesplanu (przykładowy wzór - xlsx) - otwórz

Informacja pomocnicza przy wypełnianiu sprawozdania z realizacji biznesplanu - otwórz


 Lokalna Startegia Rozwoju na lata 2014-2020.pdf

 Kryteria wyboru projektów.pdf

 Procedura wyboru wniosków.pdf