opis_strony2
2.1.1. Tworzenie miejsc pracy w przedsiębiorstwach (z wył. działaln. turyst.,rekreac., dziedzictwa kulturowego i gastronomii) oraz podnoszenie kompetencji beneficjentów, z uwzgl. rozwiązań innow., promujących ochr. środ. oraz przeciwdz. zmianom klimatu(R) PDF Drukuj Email
piątek, 22 września 2017 10:11


Ogłoszenie o naborze wniosków wraz z załącznikami: 24 listopada - 8 grudnia - otwórz


3 stycznia 2017 r.

Posiedzenia Rady LGD: ocena wstępnej weryfikacji poprawności oraz zgodności z PROW 2014-2020,

                                      ocena zgodności operacji z ogłoszeniem naboru wniosków oraz zgodności z LSR,

                                      wybór operacji do dofinansowania oraz udzielenie kwoty wsparcia.
 

 Lista wniosków o udzielenie wsparcia złożonych do LGD "Chata Kociewia"

 Lista operacji zgodnych/niezgodnych z ogłoszeniem naboru wniosków o przyznanie pomocy oraz zgodnych/niezgodnych z LSR

 Lista operacji wybranych/niewybranych do finansowania

 Protokół z posiedzenia Rady LGD

 Rejestr interesów Członków Rady26 stycznia 2017 r.

Posiedzenie Rady LGD: dot. złożonych protestów

 Protokół z posiedzenia Rady LGD dotyczący rozpatrzenia protestów

 Rejestr interesów Członków Rady


9 marca 2017 r.

Posiedzenia Rady LGD: posiedzenie po rozstrzygnięciu protestów przez Samorząd Województwa

 Protokół z posiedzenia Rady LGD dotyczący rozpatrzenia protestów

 Rejestr interesów Członków Rady

17 marca 2017 r.

Posiedzenia Rady LGD: dot. wykonania orzeczenia Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gdańsku

 Protokół z posiedzenia Rady LGD

 Rejestr interesów Członków Rady

 Uchwała  w sprawie wybrania/niewybrania operacji