opis_strony2
1.2.1. Niekomercyjna infrastruktura w zakresie turystyki/ rekreacji/ dziedzictwa kulturowego (turystyka, rekreacja, zabytki) – K PDF Drukuj Email
czwartek, 21 września 2017 12:36


Ogłoszenie o naborze wniosków wraz z załącznikami: 24 listopada - 8 grudnia - otwórz


3 stycznia 2017 r.

Posiedzenia Rady LGD: ocena wstępnej weryfikacji poprawności oraz zgodności z PROW 2014-2020,

                                      ocena zgodności operacji z ogłoszeniem naboru wniosków oraz zgodności z LSR,

                                      wybór operacji do dofinansowania oraz udzielenie kwoty wsparcia.


 Lista wniosków o udzielenie wsparcia złożonych do LGD "Chata Kociewia"

 Lista operacji zgodnych/niezgodnych z ogłoszeniem naboru wniosków o przyznanie pomocy oraz zgodnych/niezgodnych z LSR

 Lista operacji wybranych/niewybranych do finansowania

 Protokół z posiedzenia Rady LGD

 Rejestr interesów Członków Rady26 stycznia 2017 r.

Posiedzenie Rady LGD: dot. złożonych protestów

Protokół z posiedzenia Rady LGD dotyczący rozpatrzenia protestów

Rejestr interesów Członków Rady9 marca 2017 r.

Posiedzenia Rady LGD: posiedzenie po rozstrzygnięciu protestów przez Samorząd Województwa

 Protokół z posiedzenia Rady LGD dotyczący rozpatrzenia protestów

 Rejestr interesów Członków Rady


12 października 2017 r.

Posiedzenie Rady LGD: dotyczyło wykonania orzeczenia Wojewódzkiego Sądu Administarcyjnego w Gdańsku (CHK/SW/6/3/2016)

 Protokół z posiedzenia Rady LGD

 Rejestr interesów Członków Rady