opis_strony2
1.1.1 Komercyjna infrastruktura w zakresie turystyki/rekreacji/dziedzictwa kulturowego (turystyka, rekreacja, dziedzictwo kulturowe, gastronomia) – nowe miejsca noclegowe (P) PDF Drukuj Email
środa, 20 września 2017 08:38


Ogłoszenie o naborze wniosków wraz z załącznikami: 24 listopada - 8 grudnia - otwórz


3 stycznia 2017 r.

Posiedzenia Rady LGD: ocena wstępnej weryfikacji poprawności oraz zgodności z PROW 2014-2020,

                                    ocena zgodności operacji z ogłoszeniem naboru wniosków oraz zgodności z LSR,

                                    wybór operacji do dofinansowania oraz udzielenie kwoty wsparcia.


 Lista wniosków o udzielenie wsparcia złożonych do LGD "Chata Kociewia"

 Lista operacji zgodnych/niezgodnych z ogłoszeniem naboru wniosków o przyznanie pomocy oraz zgodnych/niezgodnych z LSR

 Lista operacji wybranych/niewybranych do finansowania

 Protokół z posiedzenia Rady LGD

 Rejestr interesów Członków Rady26 stycznia 2017 r.

Posiedzenie Rady LGD: dot. złożonych protestów


Protokół z posiedzenia Rady LGD dotyczący rozpatrzenia protestów

Rejestr interesów Członków Rady


6 lutego 2017 r.

Posiedzenie Rady LGD: dot. złożonych protestów


Protokół z posiedzenia Rady LGD dotyczący rozpatrzenia protestów

Rejestr interesów Członków Rady


29 marca 2017 r.

Posiedzenia Rady LGD: posiedzenie po rozstrzygnięciu protestów przez Samorząd Województwa


 Protokół z posiedzenia Rady LGD dotyczący rozpatrzenia protestów

 Rejestr interesów Członków Rady