opis_strony2
2.1.1. Tworzenie miejsc pracy w przedsiębiorstwach (z wył. działaln. turyst.,rekreac., dziedzictwa kulturowego i gastronomii) oraz podnoszenie kompetencji beneficjentów, z uwzgl. rozwiązań innow., promujących ochr. środ. oraz przeciwdz. zmianom klimatu(P) PDF Drukuj Email
wtorek, 05 września 2017 09:41


Ogłoszenie o naborze wniosków wraz z załącznikami: 31 paźdzernika - 29 listopada  - otwórz


20 grudnia 2016 r.

Posiedzenia Rady LGD: ocena wstępnej weryfikacji poprawności oraz zgodności z PROW 2014-2020,

                                     ocena zgodności operacji z ogłoszeniem naboru wniosków oraz zgodności z LSR,

                                     wybór operacji do dofinansowania oraz udzielenie kwoty wsparcia.


  Lista wniosków o udzielenie wsparcia złożonych do LGD "Chata Kociewia"

  Lista operacji zgodnych/niezgodnych z ogłoszeniem naboru wniosków o przyznanie pomocy oraz zgodnych/niezgodnych z LSR

  Lista operacji wybranych/niewybranych do finansowania

  Protokół z posiedzenia Rady LGD

  Rejestr interesów Członków Rady


13 stycznia 2017 r.

Posiedzenie Rady LGD: dot. złożonych protestów (do biura LGD wpłynęło 6 protestów)


  Protokół z posiedzenia Rady LGD dotyczący rozpatrzenia protestów

  Rejestr interesów Członków Rady


26 stycznia 2017 r.

Posiedzenie Rady LGD: dot. złożonego protestu (do biura LGD wpłynął 1 protest)


  Protokół z posiedzenia Rady LGD dotyczący rozpatrzenia protestów

  Rejestr interesów Członków Rady


23 lutego 2017 r.

Posiedzenie Rady LGD: posiedzenie po rozstrzygnięciu protestów przez Samorząd Województwa


  Protokół z posiedzenia Rady LGD dotyczący rozpatrzenia protestów

  Rejestr interesów Członków Rady


9 marca 2017 r.

Posiedzenie Rady LGD: posiedzenie po rozstrzygnięciu protestów przez Samorząd Województwa


  Protokół z posiedzenia Rady LGD dotyczący rozpatrzenia protestów

  Rejestr interesów Członków Rady