PLANOWANE TERMINY KONKURSÓW PDF Drukuj Email
środa, 28 czerwca 2017 09:46

Przedsięwzięcia 1.2.1. Niekomercyjna infrastruktura w zakresie turystyki/ rekreacji/ dziedzictwa kulturowego (turystyka, rekreacja, zabytki) - dla jednostek sektora finansów publicznych.

Limit środków dostępnych w konkursie - 1 750 000,00 PLN

planowany na lipiec 2017

Przedsięwzięcie 3.2.1: "Działania na rzecz aktywizacji społeczności w tym w oparciu o kultywowanie dziedzictwa lokalnego i podnoszenie świadomości ekologicznej ze szczególnym uwzględnieniem ich lokalizacji w obiektach dotowanych w ramach PROW" - dla organizacji pozarządowych, kościołów, związków wyznaniowych

Limit środków dostępnych w konkursie 400 000 PLN

Planowany na wrzesień

Przedsięwzięcie 3.2.2: „Niekomercyjna instrastruktura kulturalna” dla organizacji pozarządowych, kościołów, związków wyznaniowych

Limit środków dostępnych w konkursie 100 000 PLN

Planowany na październik / listopad .