opis_strony2
1.2.1. Niekomercyjna infrastruktura w zakresie turystyki/rekreacji/dziedzictwa kulturowego (turystyka, rekreacja, zabytki) PDF Drukuj Email
piątek, 26 maja 2017 09:41


Ogłoszenie o naborze wniosków wraz z załącznikami: 31 października - 29 listopada  - otwórz


Lokalna Grupa Działania "Chata Kociewia" uprzejmie informuje o wycofaniu wszystkich wniosków złożonych przez Samorządy w ramach konkursu 2/2016 - zgodnie z zapisami w Procedurze wyboru wniosków o udzielenie wsparcia na operacje realizowane przez podmioty inne niż LGD w ramach działania "Wdrażanie lokalnych strategii", na podstawie pkt. 2.8. Wycofanie wniosku.

  Informacja Samorządu Województwa o wycofaniu wniosków.