opis_strony2
1.1.1. Komercyjna infrastruktura w zakresie turystyki/rekreacji/dziedzictwa kulturowego (turystyka, rekreacja, dziedzictwo kulturowe, gastronomia) - rozwój PDF Drukuj Email


Ogłoszenie o naborze wniosków wraz z załącznikami: 31 października - 29 listopada  - otwórz


20 grudnia 2016 r.

Posiedzenia Rady LGD: ocena wstępnej weryfikacji poprawności oraz zgodności z PROW 2014-2020,

                                    ocena zgodności operacji z ogłoszeniem naboru wniosków oraz zgodności z LSR,

                                    wybór operacji do dofinansowania oraz udzielenie kwoty wsparcia.


Lista wniosków o udzielenie wsparcia złożonych do LGD "Chata Kociewia"

Lista operacji zgodnych/niezgodnych z ogłoszeniem naboru wniosków o przyznanie pomocy oraz zgodnych/niezgodnych z LSR

Lista operacji wybranych/niewybranych do finansowania

Protokół z posiedzenia Rady LGD

Rejestr interesów Członków Rady


13 stycznia 2017 r.

Posiedzenie Rady LGD: dot. złożonych protestów


Protokół z posiedzenia Rady LGD dotyczący rozpatrzenia protestów

Rejestr interesów Członków Rady


23 lutego 2017 r.

Posiedzenia Rady LGD: posiedzenie po rozstrzygnięciu protestów przez Samorząd Województwa


Protokół z posiedzenia Rady LGD dotyczący rozpatrzenia protestów

Rejestr interesów Członków Rady