opis_strony2
HARMONOGRAM REALIZACJI PLANU KOMUNIKACJI 2017 PDF Drukuj Email
poniedziałek, 20 lutego 2017 10:59

Informowanie mieszkańców obszaru LGD Chata Kociewia

Działanie

Wskaźnik produktu

Produkt

Wskaźnik

rezultatu

Rezultat

Termin realizacji (kwartał)

Kwota PLN

                      Uzasadnienie

Imprezy kulturalno–społeczne

Liczba imprez

1

Śr.liczba zaproszonych osób

200

II-III

10 000

> delegacje, prezenter

Organizacja imprezy promującej LGD – Kociewskie Śpiewogry

Liczba imprez

1

Śr.liczba zaproszonych osób

1000 (w tym elektr.)

III

40 000

> nagrody, koszulki, catering, scena, prowadzący zespoły muzyczne, gwiazda wieczoru, ochrona, toalety, zaplecze medyczne

Uczestnictwo w przedsięwzięciach wojewódzkich.

Liczba przedsięwzięć

1

Śr.liczba zaproszonych osób

100

II-III

5 000

> delegacje, wyposażenie stoiska, twórca lokalny, gadżety

Biuletyn Informacyjny

Liczba wydań Biuletynów

4

Śr. nakład emisji Biuletynu

1000

I-IV

8000

> do 12 stron (format A4) kolorowy, papier kreda błysk 170 g

Newsletter

Liczba wydań

4

Śr. liczba odbiorców

600

I-IV

1000

> opłata zależna od ilości wysłanych e-maili (za wielkość bazy przetrzymywanej w systemie)

Bieżący kontakt z mediami

Liczba notatek przekazanych prasie

4

Liczba wykorzystanych notatek

3

I-IV

1600

> gazeta lokalna, np.: Powiat Starogardzki, Kościerski

Cykl artykułów promujących LGD w prasie w powiatach starogardzkim i kościerskim

Liczba artykułów sponsorowanych

5

Średni nakład prasy

4000

I-IV

2000

> gazeta lokalna, np.: Powiat Starogardzki, Kościerski

Audycje promujące LGD

Liczba audycji

1

Śr. częstotliwość nadawania

20

I-IV

4000

> radio regionalne  > nagranie, audycja 30 s

Publikacje

Liczba wydawnictw

1

Śr. nakład publikacji

500

IV

20 000

 > wydruk publikacji, zdjęcia, grafik,

Konkursy

Liczba konkursów

1

Liczba nagrodzonych

5

I-IV

500

nagrody

Materiały promocyjne

Liczba kompletów mat. promocyjnych

2

Średnia liczba materiałów promocyjnych

200

III-IV

8000

> gadżety promocyjne m. in.:      parasole, breloki                                                          > materiały promocyjne (notes, długopis, ołówek)

Komunikacja służąca tworzeniu wniosków o dofinansowanie i lepszej realizacji operacji

Działanie

Wskaźnik produktu

Produkt

Wskaźnik rezultatu

Rezultat

Termin realizacji (kwartał)

Kwota

Uzasadnienie

Ogłoszenia w prasie o naborach

Liczba ogłoszeń w prasie dot. naborów

5

Średni nakład gazety

4000

I-IV

4000

> gazeta lokalna

Spotkania informacyjne dla wnioskodawców

Liczba spotkań inform. dla wnioskodawców

25

Liczba zaproszonych uczestników spotkań

250

I-IV

5000

Delegacje, papier, tusze do drukarki,                                                           wynajem Sali, własny sprzęt do drukowania, zestaw multimedialny we własnym zakresie

Spotkania dla beneficjentów realizujących projekty

Liczba spotkań informacyjnych dla beneficjentów

5

Liczba zaproszonych uczestników spotkań

50

I-IV

1500

delegacje, materiały szkoleniowe, gadżet

Plakaty dotyczące naborów

Liczba planowanych akcji plakatowych

5

Średnia liczba plakatów w akcji

200

IV

2000

> format A3, kolor błysk

Internetowe, radiowe oraz poprzez sms zaproszenia do składania projektów.

Liczba ogłoszeń:          w internecie

5

Licznik odsłon strony

300 tys.

I-IV

0

przez sms

5

Śr. Liczba wysłanych sms

300

III-IV

0

w radio

5

Śr. częstotliwość audycji

20

I-IV

4000

> radio regionalne (Radio Głos Pelplin)                                                                 > audycja 20 s

Strona Internetowa

Liczba stron Internet.

1

Liczba odsłon

I-IV

1200

> po 100 zł/miesiąc za prowadzenie strony

Baza adresowa mieszkańców

Liczba planowanych baz adresowych

1

Liczba osób znajdujących się w bazie

250

I-IV

0

Komunikacja i promocja prowadzona na rzecz skutecznej realizacji działania LEADER

Działania

Wskaźnik

produktu

Produkt

Wskaźnik

rezultatu

Rezultat

Termin realizacji (kwartał)

Kwota

Uzasadnienie

Walne Zebrania Członków

Liczba Walnych Zebrań Członków

2

Śr. Liczba uczestników Walnych Zebrań  

40

I-IV

6000

delegacje, wynajem sali                                                    zaproszenia i znaczki                    art. spożywcze, catering                                         materiały biurowe      

Materiały promocyjne i informacyjne dla członków LGD

Liczba typów materiałów

2

Śr. Liczba materiałów przypadająca na jeden typ

100

III-IV

5000

> materiały promocyjne np. breloczek, kalendarz, kubek, notes,                

Szkolenia i spotkania integracyjne dla członków LGD

Liczba szkoleń i spotkań integracyjnych

1

Liczba zaproszonych uczestników spotkań

30

II-III

10 000

 sala,  catering                                    delegacje,  nocleg 

Kontakt z GUPAMI DEFAWORYZOWANYMI

Działania

Wskaźnik

produktu

Produkt

Wskaźnik

rezultatu

Rezultat

Termin realizacji (kwartał)

Kwota

Uzasadnienie

Stoiska z inf. o ofercie LGD na targach pracy

Liczba targów pracy

1

Śr. Liczba uczestników targów

1000

I-II

5000

Plakaty, wyposażenie stoiska           

Organizacja wyjazdu studyjnego

Liczba wyjazdów

1

Liczba uczestników

15

I-IV

10 000

autokar, bilety wstępu                               catering, noclegi                    ubezpieczenie                    

strona_nowa

 PLAN KOMUNIKACJI - aktualizacja 30.01.2017

 PLAN KOMUNIKACJI - aktualizacja 22.11.2016