opis_strony2
Nabór 6/2016 PDF Drukuj Email
czwartek, 10 listopada 2016 06:00

Lokalna Grupa Działania "Chata Kociewia" informuje, że w dniach 24.11.2016 r. - 08.12.2016 r.

będą przyjmowane wnioski o przyznanie pomocy w ramach

Przedsięwzięcia 1.2.1. Niekomercyjna infrastruktura w zakresie turystyki/ rekreacji/ dziedzictwa kulturowego (turystyka, rekreacja, zabytki).

Wszystkie informacje związane z naborem znajdują się poniżej.


OGŁOSZENIE WRAZ Z ZAŁĄCZNIKAMI

  Ogłoszenie_o_naborze_wniosku_6_2016.pdf

  Załącznik_nr_1_do_6_2016 - Informacja_o_stopniu_realizacji_wskaźników.pdf

  Załącznik_nr_2_do_6_2016 - Kryteria_wyboru_operacji.pdf

  Załącznik_nr_3_do_6_2016 - Lista_wymaganych_dokumentów.pdf

  Załącznik_nr_4_- Oświadczenie_Wnioskodawcy_o_spełnieniu_warunków_przyznania_pomocy_

określonych_w_Programie_Rozwoju_Obszarw_Wiejskich_na_lata_2014-2020.pdf


DOKUMENTY DO WYPEŁNIENIA PRZEZ WNIOSKODAWCÓW

Wniosek i biznesplan dla osób realizujących operacje inne niż podejmowanie działalności gospodarczej

Wniosek o przyznanie pomocy (.pdf) - otwórz

Wniosek o przyznanie pomocy (.excel) - otwórz


POZOSTAŁE DOKUMENTY ZWIĄZANE Z NABOREM

Formularz umowy o przyznaniu pomocy 

Umowa o przyznaniu pomocy (.pdf) - otwórz

Załącznik 1 zestawienie finansowo-rzeczowe operacji (pdf.) - otwórz

Załącznik 2 wykaz działek ewidencyjnych (pdf.) - otwórz

Załącznik 3 zasady konkurencyjności wydatków (pdf.) - otwórz

Załącznik 4 wskaźniki procentowe do obliczenia wartości kar administracyjnych

za naruszenie zasad konkurencyjności wydatków w ramach PROW 2014-2020 (pdf.) - otwórz

Załącznik 5 kary administracyjne za naruszenie przepisów zamówień publicznych (pdf.) - otwórz

Załącznik 5 A kary administracyjne za naruszenie przepisów o zamówieniach publicznych

po wejściu w życie ustawy z dnia 22 czerwca 2016 r. o zmianie ustawy –

Prawo zamówień publicznych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 1020) (pdf.) - otwórz


Formularz wniosku o płatność

Wniosek o płatność (.pdf) - otwórz

Wniosek o płatność (.excel) - otwórz

Instrukcja wypełniania wniosku o płatność - otwórz


  Lokalna Startegia Rozwoju na lata 2014-2020.pdf

  Kryteria wyboru projektów.pdf

  Procedura wyboru wniosków.pdf