Nabory wniosków 1,2,3/2016 PDF Drukuj Email


n1
                                                                                              31 października - 29 listopada
 

n2

                                                                                              31 pażdziernika - 29 listopada


n3

                                                                                              31 października - 29 listopada


* Nabór 2/2016 na przedsięwzięcie 1. 2.1. Niekomercyjna infrastruktura w zakresie turystyki/rekreacji/dziedzictwa kulturowego (turystyka, rekreacja, zabytki)
 
 

* Nabór 3/2016 na przedsięwzięcie 2. 1.1. Tworzenie miejsc pracy w przedsiębiorstwach (z wyłączeniem działalności turystycznej, rekreacyjnej, dziedzictwa kulturowego i gastronomii) oraz podnoszenie kompetencji beneficjentów, z uwzględnieniem rozwiązań innowacyjnych,  promujących ochronę środowiska oraz przeciwdziałanie zmianom klimatu.