opis_strony2
PLAN KOMUNIKACJI PDF Drukuj Email
piątek, 26 sierpnia 2016 09:38

 

HARMONOGRAM REALIZACJI PLANU KOMUNIKACJI                                                                                         (§ 5 UST.1 NR 27 UMOWY NR 00004-6933-UM1110002/15) - LGD Chata Kociewia.
Działanie  Wskaźnik produktu  Liczba produktów 2016 Wskaźnik rezultatu  Liczba rezultatów 2016 Termin realizacji (kwartał) Kwota PLN
Informowanie mieszkańców obszaru LGD Chata Kociewia    
Konferencje  Liczba konferencji  1 Śr. liczba zaproszeń  70 III 10000
Biuletyn Informacyjny  Liczba wydań Biuletynów  2 Śr. nakład emisji Biuletynu  1000 III-IV 3600
Newsletter  Liczba wydań  2 Śr. liczba odbiorców  600 IV 500
Bieżący kontakt z mediami  Liczba notatek przekazanych prasie  3 Liczba wykorzystanych notatek  3 III-IV 900
Cykl artykułów promujących LGD w prasie w powiatach starogardzkim i kościerskim  Liczba artykułów sponsorowanych  5 Średni nakład prasy  20000 III-IV 1900
Audycje promujące LGD  Liczba audycji  1 Śr. częstotliwość nadawania  20 IV 3000
Materiały promocyjne  Liczba kompletów mat. promocyjnych  3 Średnia liczba materiałów promocyjnych  300 III-IV 1800
Komunikacja służąca tworzeniu wniosków o dofinansowanie i lepszej realizacji operacji  
Ogłoszenia w prasie o naborach.  Liczba ogłoszeń w prasie dot. naborów  3 Średni nakład gazety  12000 III-IV 2100
Spotkania informacyjne dla wnioskodawców  Liczba spotkań inform. dla wnioskodawców  14 Liczba zaproszonych uczestników spotkań  168 III-IV 1400
Szkolenia i warsztaty z działania LEADER dla osób, zajmujących się zakład. przedsiębiorstw  Liczba spotkań informacyjnych  2 Liczba zaproszonych uczestników spotkań  40 III-IV 2500
Poradnik dla beneficjentów  Liczba wydawnictw  1 Nakład poradników  300 III 3000
Plakaty dotyczące naborów  Liczba planowanych akcji plakatowych  3 Średnia liczba plakatów w akcji  600 III-IV 1000
Internetowe, radiowe oraz poprzez sms zaproszenia do składania projektów.  Liczba ogłoszeń:          w internecie 3 Licznik odsłon strony  300 tys. III-IV 0
przez sms  3 Śr. Liczba wysłanych sms 900 III-IV 0
w radio  1 Śr. częstotliwość audycji 20 III 2500
Strona Internetowa  Liczba stron Internet.  1 Liczba odsłon   II-IV 600
Baza adresowa mieszkańców  Liczba planowanych baz adresowych  2 Liczba osób znajdujących się w bazie 500 III-IV 0
Komunikacja i promocja prowadzona na rzecz skutecznej realizacji działania LEADER   
Walne Zebrania Członków  Liczba Walnych Zebrań Członków 2 Śr. Liczba uczestników Walnych Zebrań    80 II-IV 3000
Materiały promocyjne i informacyjne dla członków LGD Liczba typów materiałów 2 Śr. Liczba materiałów przypadająca na jeden typ 200 III-IV 2000
Kontakt z GUPAMI DEFAWORYZOWANYMI      
Organizacja spotkań dla osób po 50 roku życia Liczba spotkań 1 Średnia liczba uczestników 40 IV 1700
Organizacja szkoleń z przedsiębiorczości Liczba szkoleń  2 Średnia liczba uczestników 40 III-IV 10000
Pisanie biznes planów Liczba biznes planów 20 Liczba  wniosków z biznesplanem 20 III-IV 60000