opis_strony2
Harmonogram konkursów PDF Drukuj Email
piątek, 03 czerwca 2016 08:38

Harmonogram planowanych  naborów wniosków o udzielenie wsparcia na wdrażanie operacji

w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność

Poddziałanie:

„Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność”

rok  naboru

półrocze

fundusz/zakres tematyczny/planowana alokacja [1]

EFRROW [2]

EFS2

EFRR2

EFMR2

2016

I

- - - -

II

Komercyjna infrastruktura w zakresie turystyki/rekreacji/dziedzictwa kulturowego (turystyka, rekreacja, dziedzictwo kulturowe, gastronomia)/ 325 000,00 euro

- - -

Niekomercyjna infrastruktura w zakresie turystyki/rekreacji/dziedzictwa kulturowego (turystyka, rekreacja, zabytki)/

600 000,00 euro

- - -

Tworzenie miejsc pracy w przedsiębiorstwach (z  wyłączeniem działalności turystycznej, rekreacyjnej, dziedzictwa kulturowego i gastronomii) oraz podnoszenie kompetencji beneficjentów, z uwzględnieniem rozwiązań innowacyjnych, promujących ochronę środowiska oraz przeciwdziałanie zmianom klimatu/ 750 000,00 euro

- - -

2017

I

Działania na rzecz aktywizacji społeczności w tym w oparciu o kultywowanie dziedzictwa lokalnego i podnoszenie świadomości ekologicznej ze szczególnym uwzględnieniem ich lokalizacji w obiektach dotowanych w ramach PROW/                     75 000,00 euro

- - -

Niekomercyjna mała infrastruktura w zakresie turystyki/rekreacji/dziedzictwa kulturowego (turystyka, rekreacja, zabytki)/   75 000,00 euro

- - -

Informowanie i promocja o walorach i marce Kociewia/ 75 000,00 euro

- - -

II

Wsparcie rozwojowe w tym doradcze i edukacyjne dla organizacji pozarządowych   i grup nieformalnych/ 25 000,00 euro

- - -

Niekomercyjna infrastruktura kulturalna/

225 000,00 euro

- - -

2018

I

Komercyjna infrastruktura w zakresie turystyki/rekreacji/dziedzictwa kulturowego (turystyka, rekreacja, dziedzictwo kulturowe, gastronomia)/ 50 000,00 euro

- - -

Tworzenie miejsc pracy w przedsiębiorstwach      ( z  wyłączeniem działalności turystycznej, rekreacyjnej, dziedzictwa kulturowego i gastronomii) oraz podnoszenie kompetencji beneficjentów, z uwzględnieniem rozwiązań innowacyjnych, promujących ochronę środowiska oraz przeciwdziałanie zmianom klimatu/ 150 000,00 euro

- - -

II

Działania na rzecz aktywizacji społeczności w tym w oparciu o kultywowanie dziedzictwa lokalnego  i podnoszenie świadomości ekologicznej ze szczególnym uwzględnieniem ich lokalizacji w obiektach dotowanych w ramach PROW/                    75 000,00 euro

- - -

2019

I

Działania na rzecz aktywizacji społeczności w tym w oparciu o kultywowanie dziedzictwa lokalnego   i podnoszenie świadomości ekologicznej ze szczególnym uwzględnieniem ich lokalizacji w obiektach dotowanych w ramach PROW/                    75 000,00 euro

- - -

II

- - - -

2020

I

- - - -

II

- - - -

2021

I

- - - -

II

- - - -

2022

I

- - - -

II

- - - -

2023

I

- - - -

II

- - - -


[1] Dla każdego z funduszy, w ramach których w danym półroczu planowane jest ogłoszenie naboru,

należy wskazać hasłowo zakres tematyczny oraz planowaną alokacjękażdego z naborów.

[2] Jeśli dotyczy.


ARCHIWUM

Poddziałanie:

„Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność”

rok  naboru

półrocze

 

fundusz/zakres tematyczny/planowana alokacja[1]

EFRROW[2]

EFS2

EFRR2

EFMR2

2016

I

II

Komercyjna infrastruktura w zakresie turystyki/rekreacji/dziedzictwa kulturowego (turystyka, rekreacja, dziedzictwo kulturowe, gastronomia)/ 1 200 000,00 PLN

Niekomercyjna infrastruktura w zakresie turystyki/rekreacji/dziedzictwa kulturowego (turystyka, rekreacja, zabytki)/ 2 400 000,00 PLN

Tworzenie miejsc pracy w przedsiębiorstwach ( z  wyłączeniem działalności turystycznej, rekreacyjnej, dziedzictwa kulturowego i gastronomii) oraz podnoszenie kompetencji beneficjentów, z uwzględnieniem rozwiązań innowacyjnych, promujących ochronę środowiska oraz przeciwdziałanie zmianom klimatu/

3 000 000,00 PLN

2017

I

Działania na rzecz aktywizacji społeczności w tym w oparciu o kultywowanie dziedzictwa lokalnego i podnoszenie świadomości ekologicznej ze szczególnym uwzględnieniem ich lokalizacji w obiektach dotowanych w ramach PROW/ 300 000,00 PLN

Niekomercyjna mała infrastruktura w zakresie turystyki/rekreacji/dziedzictwa kulturowego (turystyka, rekreacja, zabytki)/ 300 000,00 PLN

Informowanie i promocja o walorach i marce Kociewia/ 300 000,00 PLN

II

Wsparcie rozwojowe w tym doradcze i edukacyjne dla organizacji pozarządowych i grup nieformalnych/ 100 000,00 PLN

Niekomercyjna infrastruktura kulturalna/ 900 000,00 PLN

2018

I

Komercyjna infrastruktura w zakresie turystyki/rekreacji/dziedzictwa kulturowego (turystyka, rekreacja, dziedzictwo kulturowe, gastronomia)/ 300 000,00 PLN

Tworzenie miejsc pracy w przedsiębiorstwach ( z  wyłączeniem działalności turystycznej, rekreacyjnej, dziedzictwa kulturowego i gastronomii) oraz podnoszenie kompetencji beneficjentów, z uwzględnieniem rozwiązań innowacyjnych, promujących ochronę środowiska oraz przeciwdziałanie zmianom klimatu/

600 000,00 PLN

II

Działania na rzecz aktywizacji społeczności w tym w oparciu o kultywowanie dziedzictwa lokalnego i podnoszenie świadomości ekologicznej ze szczególnym uwzględnieniem ich lokalizacji w obiektach dotowanych w ramach PROW/ 300 000,00 PLN

2019

I

Działania na rzecz aktywizacji społeczności w tym w oparciu o kultywowanie dziedzictwa lokalnego i podnoszenie świadomości ekologicznej ze szczególnym uwzględnieniem ich lokalizacji w obiektach dotowanych w ramach PROW/ 300 000,00 PLN

II

2020

I

II

2021

I

II

2022

I

II

2023

I

II[1] Dla każdego z funduszy, w ramach których w danym półroczu planowane jest ogłoszenie naboru,

należy wskazać hasłowo zakres tematyczny oraz planowaną alokację każdego z naborów.

[2] Jeśli dotyczy.