opis_strony2
Grupa Robocza pracująca nad opracowaniem LSR PDF Drukuj Email
środa, 08 lipca 2015 12:04

Zapraszamy wszystkich mieszkańców do włączenia się w prace nad Lokalną Strategią Rozwoju w nowej perspektywie LEADER PROW 2014-2020.

Zachęcamy do udziału w spotkaniach dotyczących diagnozy potrzeb oraz oczekiwań mieszkańców co do kierunków rozwoju naszego regionu.

Co nas czeka w najbliższym czasie:
• diagnoza obszaru, analiza SWOT,
• zdefiniowanie problemów, opracowanie celów, wskaźników, kryteriów
• plan komunikacji, opis procedur
• opracowanie materiału w formie dokumentu LSR wraz z wymaganymi załącznikami biorąc pod uwagę wytyczne i aktualne przepisy w tym zakresie.