opis_strony2
KRAJOWE AKTY PRAWNE PDF Drukuj Email
wtorek, 07 lipca 2015 17:40

Ustawa z dnia 7 lipca 2017 r. o zmianie ustawy o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowych w perspektywie finansowej 2014-2020 oraz niektórych innych ustaw


Rozporządzenie MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI z dnia 10 sierpnia 2017 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020


  Rozprządzenie MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI z dnia 25.08.2016 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020


  Rozporządzenie MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI z dnia 24.09.2015 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 


RLKS Ustawa o rozwoju lokalnym z udziałem lokalnej społeczności - z dnia 20 lutego 2015 r.


Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 - z dnia 12.12.2014 r.


Rozporządzenie Minstra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach poddziałania "Wsparcie na wdrożenie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność" objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 - projekt z dnia 24.06.2015 r.