opis_strony2
NABÓR WNIOSKÓW DLA ROLNIKÓW 2012 PDF Drukuj Email
czwartek, 14 czerwca 2012 13:31

  ogoszenie_o_naborze_wnioskw_rnicowanie.doc loga_prow_baner

Zarząd Województwa Pomorskiego informuje o możliwości składania za pośrednictwem Lokalnej Grupy Działania (LGD) „Chata Kociewia" wniosków o przyznanie pomocy z osi IV LEADER w ramach działania 413 „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju" dla operacji odpowiadających warunkom przyznania pomocy w ramach „Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej" objętych Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013  
                                                                                                                          

Limit dostępnych środków:
991 393,00 zł

Maksymalna kwota dofinansowania to 100 000,00 zł, wkład własny minimum 50% kosztów kwalifikowalnych.

Termin składania wniosków:
29.06.2012 r. - 27.07.2012 r.

Tryb składania wniosków:
Wnioski wraz z Ekonomicznym Planem Operacji oraz załącznikami należy składać na odpowiednich formularzach osobiście, w miejscu i terminie wskazanym w ogłoszeniu.

Miejsce składania wniosków:
Biuro Lokalnej Grupy Działania „Chata Kociewia" ul. Rzeczna 18, Nowa Wieś Rzeczna, 83-200 Starogard Gdański, od poniedziałku do piątku w godzinach 7:30-15:30.

Szczegółowe informacje o zasadach przygotowania i składania wniosków oraz:
- wzór formularza wniosku o przyznanie pomocy,
- kryteria wyboru operacji przez LGD, określone w Lokalnej Strategii Rozwoju, w tym kryteria na podstawie, których ocenia się uzasadnienie realizacji projektu w ramach LSR,

wykaz dokumentów niezbędnych do wyboru operacji przez LGD,
znajdują się w siedzibach oraz na stronach internetowych następujących instytucji:

- Lokalnej Grupy Działania „Chata Kociewia"– www.chatakociewia.pl
- Urzędu Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego – www.dprow.pomorskie.eu
- Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa – www.arimr.gov.pl

Minimalny próg punktowy, aby projekt mógł być wybrany do finansowania wynosi 30% maksymalnej liczby punktów, czyli 24 pkt.

Informacje udzielane są w Biurze LGD „Chata Kociewia". Pytania prosimy kierować na adres e-mail: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć. lub telefonicznie: 058 56 018 82.

          DOKUMENTY DO POBRANIA

 Stan realizacji produktów w LGD 29.06.2012

 Ogłoszenie o naborze
 

 Wykaz dokumentów niezbędnych do wyboru operacji przez LGD 

 Wniosek o przyznanie pomocy w ramach działania 413 Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju dla operacji, które odpowiadają warunkom przyznania pomocy w ramach działania 311 "Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej" – PDF

 Wniosek o przyznanie pomocy w ramach działania 413 Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju dla operacji, które odpowiadają warunkom przyznania pomocy w ramach działania 311 "Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej" - wersja edytowalna
 
 Instrukcja wypełniania wniosku o przyznanie pomocy


 Załącznik nr Ia: Informacje niezbędne do oceny zgodności operacji z LSR

 Załącznik nr IIa: Opis operacji niezbędny do jej oceny pod względem spełniania kryteriów wyboru

 Instrukcja do kryteriów wyboru

 Załącznik nr III: Oświadczenie w sprawie przetwarzania danych osobowych Wnioskodawcy będącego osobą fizyczną

  Kryterium na podstawie którego ocenia się uzasadnienie realizacji projektu

 Minimalne wymagania, których spełnienie jest niezbędne do wyboru operacji przez LGD

  Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis 

  Ekonomiczny Plan Operacji

  Ekonomiczny Plan Operacji

 Instrukcja wypełniania Ekonomicznego Planu Operacji
  
 

 Oświadczenie Wnioskodawcy o uzyskanej pomocy de minimis

 Oświadczenie o wyrażeniu zgody na realizację operacji bezpośrednio związanej z nieruchomością

 Wzór zapytania ofertowego
 

 Wzór gwarancji