opis_strony2
PRZEDSIĘWZIĘCIA PDF Drukuj Email
czwartek, 01 marca 2012 13:31


Planowane przedsięwzięcia służące osiągnięciu poszczególnych celów szczegółowych, w ramach których realizowane będą operacje.

Planowane do realizacji przedsięwzięcia:

1. „Kociewiaku miej pieniądze i dziel się z innymi” - rozwój działalności przynoszącej dochód poza rolnictwem (z wyłączeniem działalności turystycznej i około turystycznej)

2. „Na szlakach Kociewia” - rozwój działalności turystycznej i około turystycznej w tym bazy noclegowej i gastronomicznej i agroturystyki na obszarze LGD,

3. „Wiedza podstawą rozwoju Kociewia” - podniesienie kwalifikacji mieszkańców w zakresie rozwoju przedsiębiorczości,

4. „Kociewie atrakcyjne turystycznie” - rozwój ogólnodostępnej infrastruktury turystycznej opartej o lokalne zasoby, adresowanej do turystów
5.  
Promocja Kociewia sposobem na przybliżenie krainy spokoju oraz zachęcenia turysty do odwiedzenia terenu LGD

6. „Aktywny Kociewiak” - tworzenie infrastruktury rekreacyjnej, społecznej, sportowej i wypoczynkowej na potrzeby mieszkańców obszaru LSR

7. „Kociewie silne mądrością ludzi” - rozwój aktywności społeczności lokalnej oraz organizacja wydarzeń wpływających na poprawę jakości życia mieszkańców

8. „Wspólnie możemy więcej” – współpraca z Lokalnymi Grupami Działania w kraju i za granicą

9. „Zwiększenie poczucia tożsamości Kociewiaków” - zachowanie lokalnego dziedzictwa historycznego i kulturowego.  
10. Kociewie z wody - tworzenie nowego sieciowego prduktu turystycznego w oparciu o nowe technologie informatyczne oraz zasoby wodne Kociewia: Wdę, Wierzycę i Jezioro Kałębie.