opis_strony2
Nabór 15/2019 PDF Drukuj Email
czwartek, 29 listopada 2018 14:12

Lokalna Grupa Działania "Chata Kociewia" informuje, że w dniach 27.12.2018 r. - 18.01.2019 r.

będą przyjmowane wnioski o przyznanie pomocy w zakresie rozwijania działalności gospodarczej w ramach:


Przedsięwzięcia 2.1.1 Tworzenie miejsc pracy w przedsiębiorstwach (z wyłączeniem działalności turystycznej, rekreacyjnej, dziedzictwa kulturowego i gastronomii) oraz podnoszenie kompetencji beneficjentów z uwzględnieniem rozwiązań innowacyjnych, promujących ochronę środowiska oraz przeciwdziałanie zmianom klimatu.

Wszystkie informacje związane z naborem znajdują się poniżej.


OGŁOSZENIE WRAZ Z ZAŁĄCZNIKAMI

Ogłoszenie o naborze wniosku.pdf - otwórz
Załącznik nr 1 - Informacja o stopniu realizacji wskaźników.pdf - otwórz
Załącznik nr 2  - Kryteria wyboru operacji.pdf - otwórz
Załącznik nr 3 - Lista wymaganych dokumentów.pdf - otwórz
Załącznik nr 4 - Oświadczenie Wnioskodawcy o spełnieniu warunków przyznania pomocy określonych w Programie Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.pdf - otwórz


W dniu 25 maja br. weszło w życie Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (tzw. RODO).

W związku z powyższym aktualne formularze oświadczeń i zgód w zakresie zasad przetwarzania danych osobowych, w celach związanych z ubieganiem się o wsparcie w ramach podziałania 19.2, które należy załączyć wraz z wnioskiem o przyznanie pomocy/umową o przyznaniu pomocy/wnioskiem o płatność, udostępnione są do pobrania poniżej.

Klauzule - otwórz

Klauzule do Karty wkładu rzeczowego - otwórz


DOKUMENTY DO WYPEŁNIENIA PRZEZ WNIOSKODAWCÓW

1) Formularz wniosku o przyznanie pomocy (wersja 3z)

Wniosek o przyznanie pomocy (.pdf)  - wersja 3z - otwórz

Dodatkowe arkusze dla podmiotów współwnioskujących do wielokrotnego wypełniania (.pdf) - wersja 3z - otwórz

Wniosek o przyznanie pomocy (.xlsx) - wersja 3z - otwórz

Dodatkowe arkusze dla podmiotów współwnioskujących do wielokrotnego wypełniania (.xlsx) - wersja 3z - otwórz

2) Instrukcja wypełniania wniosku o przyznanie pomocy zaktualizowana w dniu 1 grudnia 2017 r. (wersja 3z) - otwórz

3) Biznesplan (wersja 3z)

Biznesplan (.pdf) - otwórz

Biznesplan (.docx) - otwórz

Biznesplan - tabele finansowe: 7.1, 9.1, 9.2, 9.3, 9.4 (.xlsx) - otwórz

Informacje pomocnicze przy wypełniania biznesplanu (wersja 3z) - otwórz

4) Oświadczenie podmiotu ubiegającego się o przyznanie pomocy o wielkości przedsiębiorstwa

Oświadczenie (.pdf) - otwórz

Oświadczenie (.excel) - otwórz

5) Zasady wypełniania Oświadczenia podmiotu ubiegającego się o przyznanie pomocy o wielkości przedsiębiorstwa - otwórz


POZOSTAŁE DOKUMENTY ZWIĄZANE Z NABOREM

6) Formularz umowy o przyznaniu pomocy (wersja 7z)

Umowa o przyznaniu pomocy (.pdf) - otwórz

Załącznik 1 zestawienie finansowo-rzeczowe operacji (.pdf) - otwórz

Załącznik 2 wykaz działek ewidencyjnych (.pdf) - otwórz

Załącznik 5 Informacja monitorująca z realizacji biznesplanu/Informacja po realizacji operacji (.pdf) - otwórz

Informacja pomocnicza przy wypełnianiu informacji monitorującej z realizacji biznesplanu / informacji po realizacji operacji (.pdf) (wersja uaktualniona do umowy 7z) - otwórz

7) Formularz informacji monitorującej z realizacji biznesplanu / informacji po realizacji operacji (IMRB/ IPRO)

Informacja monitorująca z realizacji biznesplanu / Informacja po realizacji operacji (.excel) - otwórz

Informacja pomocnicza przy wypełnianiu informacji monitorującej z realizacji biznesplanu / informacji po realizacji operacji (.pdf) - otwórz

8) Formularz wniosku o płatność (wersja 3z)

Wniosek o płatność (.pdf) - wersja 3z - otwórz

Dodatkowe arkusze dla podmiotów współwnioskujących do wielokrotnego wypełniania (.pdf) - wersja 3z - otwórz

Wniosek o płatność (.excel) - wersja 3z - otwórz

Dodatkowe arkusze dla podmiotów współwnioskujących do wielokrotnego wypełniania (.xlsx) - wersja 3z - otwórz

9) Instrukcja wypełniania wniosku o płatność (wersja 3z) - otwórz

Załącznik nr 3 Sprawozdanie z realizacji Biznesplanu (przykładowy wzór) (.xlsx) - otwórz

Informacja pomocnicza przy wypełnianiu Sprawozdania z realizacji Biznesplanu - otwórz Lokalna Startegia Rozwoju na lata 2014-2020 - otwórz

 Kryteria wyboru projektów - otwórz 

 Procedura wyboru wniosków - otwórz