opis_strony2
2.1.1 Tworzenie miejsc pracy w przedsiębiorstwach (z wyłączeniem działalności turystycznej, rekreacyjnej, dziedzictwa kulturowego i gastronomii) oraz podnoszenie kompetencji beneficjentów 2018 PDF Drukuj Email
czwartek, 09 sierpnia 2018 13:12

Ogłoszenie o naborze wniosków wraz z załącznikami: 7 maja - 30 maja - otwórz


4 lipca 2018 r.


Posiedzenia Rady LGD: ocena wstępnej weryfikacji poprawności oraz zgodności z PROW 2014-2020,

                                      ocena zgodności operacji z ogłoszeniem naboru wniosków oraz zgodności z LSR,

                                      wybór operacji do dofinansowania oraz udzielenie kwoty wsparcia.


 Lista operacji zgodnych/niezgodnych z LSR

 Lista operacji wybranych do dofinansowania/lista operacji niewybranych do dofinansowania

 Rejestr interesów Członków Rady LGD "Chata Kociewia"         

 Protokół z posiedzenia Rady LGD "Chata Kociewia"

¡           Lista obecności z posiedzenia Rady

¡           Deklaracje bezstronności

¡           Uchwała w sprawie zatwierdzenia listy operacji zgodnych/niezgodnych z LSR

¡           Uchwały w sprawie wybrania/niewybrania operacji do finansowania oraz ustalenie kwoty wsparcia

¡           Uchwała w sprawie zatwierdzenia Listy operacji wybranych/niewybranych do finansowania


30 lipca 2018 r.


Posiedzenie Rady LGD: dot. złożonych protestów (do biura LGD wpłynął 1 protest)


 Protokół z posiedzenia Rady

 Lista obecności

 Rejestr interesów

 Deklaracje bezstronności