opis_strony2
3.2.2 Niekomercyjna infrastruktura kulturalna 2018 PDF Drukuj Email
poniedziałek, 30 kwietnia 2018 14:50

Ogłoszenie o naborze wniosków wraz z załącznikami: 1 marca 2018 - 20 marca 2018  - otwórz


23 kwietnia 2018 r.


Posiedzenia Rady LGD: ocena wstępnej weryfikacji poprawności oraz zgodności z PROW 2014-2020,

                                      ocena zgodności operacji z ogłoszeniem naboru wniosków oraz zgodności z LSR,

                                      wybór operacji do dofinansowania oraz udzielenie kwoty wsparcia.


 Lista operacji zgodnych z LSR

 Lista operacji niezgodnych z LSR

 Lista operacji wybranych do dofinansowania/lista operacji niewybranych do dofinansowania

 Rejestr interesów Członków Rady LGD "Chata Kociewia"         

 Protokół z posiedzenia Rady LGD "Chata Kociewia"

¡           Lista obecności z posiedzenia Rady

¡           Deklaracje bezstronności

¡           Uchwała w sprawie zatwierdzenia listy operacji zgodnych/niezgodnych z LSR

¡           Uchwały w sprawie wybrania/niewybrania operacji do finansowania oraz ustalenie kwoty wsparcia

¡           Uchwała w sprawie zatwierdzenia Listy operacji wybranych/niewybranych do finansowania