opis_strony2
Nabór 14/2018 PDF Drukuj Email
poniedziałek, 23 kwietnia 2018 12:46

Lokalna Grupa Działania "Chata Kociewia" informuje, że w dniach 07.05.2018 r. - 30.05.2018 r. będą przyjmowane wnioski o przyznanie pomocy w ramach

Przedsięwzięcia 2.1.1 Tworzenie miejsc pracy w przedsiębiorstwach (z wyłączeniem działalności turystycznej, rekreacyjnej, dziedzictwa kulturowego i gastronomii) oraz podnoszenie kompetencji beneficjentów z uwzględnieniem rozwiązań innowacyjnych, promujących ochronę środowiska oraz przeciwdziałanie zmianom klimatu.

Wszystkie informacje związane z naborem znajdują się poniżej.

 


OGŁOSZENIE WRAZ Z ZAŁĄCZNIKAMI

Ogłoszenie o naborze wniosku.pdf - otwórz
Załącznik nr 1 - Informacja o stopniu realizacji wskaźników.pdf - otwórz
Załącznik nr 2  - Kryteria wyboru operacji.pdf - otwórz
Załącznik nr 3 - Lista wymaganych dokumentów.pdf - otwórz
Załącznik nr 4 - Oświadczenie Wnioskodawcy o spełnieniu warunków przyznania pomocy określonych w Programie Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.pdf - otwórzDOKUMENTY DO WYPEŁNIENIA PRZEZ WNIOSKODAWCÓW

1) Formularz wniosku o przyznanie pomocy (wersja 3z)

 • Wniosek o przyznanie pomocy (.pdf)  - wersja 3z - otwórz
 • Wniosek o przyznanie pomocy (.xlsx) - wersja 3z - otwórz

2) Instrukcja wypełniania wniosku o przyznanie pomocy zaktualizowana w dniu 1 grudnia 2017 r. (wersja 3z) - otwórz  

3) Biznesplan (wersja 3z)

 • Biznesplan (.pdf) - otwórz
 • Biznesplan (.docx) - otwórz
 • Biznesplan - tabele finansowe: 7.1, 9.1, 9.2, 9.3, 9.4 (.xlsx) - otwórz
 • Informacje pomocnicze przy wypełniania biznesplanu (wersja 3z) - otwórz


POZOSTAŁE DOKUMENTY ZWIĄZANE Z NABOREM

1) Formularz umowy o przyznaniu pomocy (wersja 3z)

 • Umowa o przyznaniu pomocy (.pdf) - otwórz
 • Załącznik wykaz działek ewidencyjnych (pdf.) - otwórz

2) Formularz wniosku o płatność (wersja 3z)

 • Wniosek o płatność (.pdf) - wersja 3z - otwórz
 • Wniosek o płatność (.xlsx) - wersja 3z - otwórz

3) Instrukcja wypełniania wniosku o płatność (wersja 3z)

 • Instrukcja wypełniania wniosku o płatność (.pdf) - otwórz
 • Załącznik nr 2_wykaz faktur lub dokumentów o równoważnej wartości dowodowej - otwórz
 • Załącznik nr 3 Sprawozdanie z realizacji Biznesplanu (przykładowy wzór - xlsx) - otwórz
 • Informacja pomocnicza przy wypełnianiu sprawozdania z realizacji biznesplanu - otwórz


 Lokalna Startegia Rozwoju na lata 2014-2020.pdf

 Kryteria wyboru projektów.pdf

 Procedura wyboru wniosków.pdf