opis_strony2
1.1.1 Komercyjna infrastruktura w zakresie turystyki/rekreacji/dziedzictwa kulturowego (turystyka, rekreacja, dziedzictwo kulturowe, gastronomia) 2018 PDF Drukuj Email
środa, 04 kwietnia 2018 10:11

Ogłoszenie o naborze wniosków wraz z załącznikami: 29 grudnia 2017 - 19 stycznia 2018  - otwórz


15 luty 2018 r.

Posiedzenia Rady LGD: ocena wstępnej weryfikacji poprawności oraz zgodności z PROW 2014-2020,

                                      ocena zgodności operacji z ogłoszeniem naboru wniosków oraz zgodności z LSR,

                                      wybór operacji do dofinansowania oraz udzielenie kwoty wsparcia.


 Lista operacji zgodnych/niezgodnych z LSR

 Lista operacji wybranych do dofinansowania/lista operacji niewybranych do dofinansowania

 Rejestr interesów Członków Rady LGD "Chata Kociewia"        

 Protokół z posiedzenia Rady LGD "Chata Kociewia"

¡          Lista obecności z posiedzenia Rady

¡          Deklaracje bezstronności

¡          Uchwała w sprawie zatwierdzenia listy operacji zgodnych/niezgodnych z LSR

¡          Uchwały w sprawie wybrania/niewybrania operacji do finansowania oraz ustalenie kwoty wsparcia

¡          Uchwała w sprawie zatwierdzenia Listy operacji wybranych/niewybranych do finansowania