opis_strony2
2.1.1 Tworzenie miejsc pracy w przedsiębiorstwach (z wyłączeniem działalności turystycznej, rekreacyjnej, dziedzictwa kulturowego i gastronomii) oraz podnoszenie kompetencji beneficjentów 2019 PDF Drukuj Email
poniedziałek, 04 marca 2019 12:49

Ogłoszenie o naborze wniosków wraz z załącznikami: 27 grudnia - 18 stycznia - otwórz


22 stycznia 2019 r.


Posiedzenia Rady LGD:  ocena wniosków pod kątem zgodności operacji z Lokalną Strategią Rozwoju

                                      oraz kryteriami wyboru operacji,

                                      wybór operacji do dofinansowania oraz udzielenie kwoty wsparcia. Lista operacji zgodnych/niezgodnych z LSR

 Lista operacji wybranych do dofinansowania/lista operacji niewybranych do dofinansowania

 Rejestr interesów Członków Rady LGD "Chata Kociewia"         

 Protokół z posiedzenia Rady LGD "Chata Kociewia

                Lista obecności z posiedzenia Rady

                Deklaracje bezstronności

                Uchwała w sprawie zatwierdzenia listy operacji zgodnych/niezgodnych z LSR

                Uchwały w sprawie wybrania/niewybrania operacji do finansowania oraz ustalenie kwoty wsparcia

                Uchwała w sprawie zatwierdzenia Listy operacji wybranych/niewybranych do finansowania